Oferta

Opisy i objaśnienia

Do każdego opracowania przygotowujemy notę metodologiczną dotyczącą wykorzystanego oprogramowania obliczeniowego, użytych metod statystycznych oraz przyjętych założeń (jest niezbędna w pracach o charakterze naukowym).

Na życzenie możemy umieścić szersze wyjaśnienia dotyczące problematyki testowania hipotez, a także bardziej szczegółowo omówić zastosowane metody analiz. Do wykonanych obliczeń przygotowujemy wzory poprawnego merytorycznie opisu uzyskanych wyników.

Mając na uwadze, że znaczny odsetek naszych klientów to humaniści, staramy się wyjaśniać statystykę prostym językiem i bez odwoływania się do wzorów.