Oferta

Pomoc przy projektowaniu badania

Oferujemy swoje wsparcie merytoryczne już na etapie planowania badania.

Pomożemy ustalić odpowiednią liczebność próby, dobrać właściwą metodę i technikę badawczą, skorygujemy kwestionariusz, przyjrzymy się problematyce badawczej i hipotezom pod kątem ich poprawności i weryfikowalności statystycznej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba podpowiemy co należy zmienić w części metodologicznej pracy.

Zaplanujemy właściwy sposób gromadzenia danych, a także wstępnie określimy zakres przyszłych analiz statystycznych.