Oferta

Przygotowanie danych

W przypadku, gdy zleceniodawca dysponuje wypełnionymi, papierowymi kwestionariuszami możemy dokonać kodowania/ wpisania ich do programu obliczeniowego. Istnieje również możliwość przygotowania przez nas szablonu i przekazania instrukcji po to, by zlecający samodzielnie wpisał ankiety do arkusza kalkulacyjnego (np Excela).

Jeśli badacz posiada gotową bazę danych to dostosujemy ją do wymagań oprogramowania obliczeniowego. Na tym etapie, za każdym razem przed rozpoczęciem analiz, drobiazgowo sprawdzamy każdy zbiór wyników pod kątem ewentualnych błędów i obserwacji budzących wątpliwości.