Oferta

Wykonanie analiz statystycznych

Wykonujemy szeroki zakres obliczeń, wymienianie konkretnych metod nie ma w tym miejscu sensu, to zbyt duży i różnorodny zbiór. Ich dobór poprzedzony jest szczegółowym zapoznaniem się z dostępnymi materiałami. Najważniejsze to: kwestionariusz (w przypadku badań ankietowych), baza danych, cel i problematyka badawcza oraz hipotezy. Jeśli nie ma jeszcze gotowej listy problemów i hipotez badawczych, to nic nie szkodzi. Zorientujemy się czemu służą badania i sami zaproponujemy optymalne rozwiązanie.

Nie ograniczamy się jedynie do wykonywania obliczeń w oparciu o wskazówki od klientów. Często samodzielnie poszukujemy interesujących zależności, co umożliwia wzbogacenie pracy o nowe zagadnienia. Analizę prowadzimy objaśniając krok po kroku zarówno cel działania jak i dobór metod. Klienci otrzymują od nas nie tylko analizę, ale także przystępne wytłumaczenie uzyskanych wyników i przykłady ich poprawnej interpretacji.